Σετ Ασκήσεων

Τα Σετ Ασκήσεων για την νέα χρονιά 2021-2022 θα ανεβαίνουν σταδιακά

Σετ Ασκήσεων για το σχολικό έτος 2020-2021*

*Πανελλήνιες με μειωμένη ύλη

Σετ Ασκήσεων για το σχολικό έτος 2019 – 2020

*Πολλά από τα θέματα είναι από την συλλογή του study4exams.gr εκεί υπάρχουν και λύσεις.