Προσομοίωση Συμβολής Κυμάτων

Αυτό το πρόγραμμα δείχνει τη συμβολή δύο κυκλικών ή σφαιρικών κυμάτων (για παράδειγμα, στην επιφάνεια του νερού, ή ηχητικά κύματα). Τα κύματα εκπέμπονται από δύο πηγές που πάλλονται σε φάση. Στη συμβολή των κυμάτων εφαρμόζεται η αρχή της επαλληλίας (υπέρθεσης): προστίθενται αλγεβρικά οι μετατοπίσεις (λαμβάνονται υπ’οψιν τα πρόσημα)

Παράλληλα με αυτό το «εικονικό» πείραμα δείτε και τις εξισώσεις της Συμβολής Κυμάτων εδώ