Διαγώνισμα Ιδανικά Αέρια – Κινητική Θεωρία

Δημοσιεύω το πρώτο Διαγώνισμα για φέτος στην Κινητική Θεωρία των Ιδανικών Αερίων της Φυσικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου. 

Διαγώνισμα – Ιδανικά Αέρια/Κινητική Θεωρία

Καλή επιτυχία!