Κίνηση σταγόνας εντός και εκτός Πυκνωτή

Δημοσιεύω μια άσκηση του συναδέλφου Θανάση Κασβίκη για τους μαθητές της Β Λυκείου.

Εκφώνηση εδώ

Έστω  σταγόνα  λαδιού  μάζας  m=10^-12    Kg  και  φορτίου  q  η  οποία αφήνεται από ύψος h=0,2m πάνω από την άνω πλάκα του πυκνωτή .Ο πυκνωτής έχει φορτίο Q=4μc και χωρητικότητα C=1mF.Η απόσταση των οπλισμών του πυκνωτή είναι L=1m. Αν στον περιβάλλοντα χώρο του πυκνωτή δεν υπάρχει ηλεκτρικό πεδίο και αν η σταγόνα μπορεί από μια οπή, στην πλάκα, να εισέλθει στο εσωτερικό του πυκνωτή να βρείτε:

Συνέχεια