Διαγώνισμα Στατικός Ηλεκτρισμός Β Λυκείου

Δημοσιεύω ένα Διαγώνισμα του συναδέλφου Γιώργου Κυδωνάκη στο Κεφάλαιο του Στατικού Ηλεκτρισμού για τους μαθητές της Β Λυκείου.

Διαγώνισμα – Στατικός Ηλεκτρισμός