2ο Φυλλάδιο Β Λυκείου Γενικής Παιδείας – Ομαλή Κυκλική Κίνηση

Δημοσιεύω το 2ο φυλλάδιο για τους μαθητές της Β Λυκείου στην Ομαλή Κυκλική Κίνηση του μαθήματος Γενικής Παιδείας.

Ευτυχώς αν και αργά η Ομαλή Κυκλική Κίνηση διδάσκεται ξανά αφού ήταν εκτός ύλης στην Α Λυκείου τον τελευταίο καιρό.

Βασικό εργαλείο για την Γ Λυκείου, άρα συμβουλεύω τα παιδιά της Β Λυκείου να το αντιμετωπίσουν με σοβαρότητα!

2ο Φυλλάδιο – Κυκλική Κίνηση