Πρόχειρο Τεστ/ Φθίνουσες-Εξαναγκασμένες-Σύνθεση

Στα πλαίσια της επανάληψης για το 3ωρο Διαγώνισμα στις Ταλαντώσεις δημοσιεύω ένα «Πρόχειρο Τεστ» διάρκειας 90 λεπτών στην ύλη των τελευταίων εβδομάδων.

Προτείνω να το γράψετε ώστε να έχετε εικόνα για την κατάσταση σας πριν δείτε το Διαγώνισμα σε όλο το κεφάλαιο των ταλαντώσεων…

Πρόχειρο Τεστ – Φθίνουσες/Εξαναγκασμένες/Συνθεση