3ο Πρόχειρο Τεστ – Μηχανική Στερεού

Δημοσιεύω το 3ο Πρόχειρο Τεστ στην Μηχανική Στερεού, που έδωσα στους μαθητές μου τις προηγούμενες μέρες. 

3ο Τεστ – Μηχανική Στερεού Σώματος