Διαγώνισμα Μηχανική Στερεού (μέχρι ροπή αδράνειας)

Δημοσιεύω ένα απλό εισαγωγικό Διαγώνισμα στις εισαγωγικές έννοιες της Μηχανικής Στερεού. Το Διαγώνισμα μου έστειλε ο συνάδελφος Θανάσης Κασβίκης.

Εισαγωγικό Διαγώνισμα – Στερεό σώμα