2ο Πρόχειρο Τεστ – Μηχανική Στερεού

Δημοσιεύω το 2ο Πρόχειρο Τεστ στην Μηχανική Στερεού Σώματος που έδωσα στους μαθητές μου. Η ύλη που περιλαμβάνει είναι ροπή αδράνειας, ισορροπία στερεού και Θεμελιώδης Νόμος της Στροφικής Κίνησης. Τις επόμενες μέρες θα δημοσιευτεί και το 3ο Πρόχειρο Τεστ.

2ο Πρόχειρο Τεστ – Μηχανική Στερεού