1ο Τεστ – Ιδανικό Κύκλωμα L-C

Δημοσιεύω ένα Τεστ στο Ιδανικό Κύκλωμα L-C διάρκειας 75 min. Σχετικά εύκολο με έμφαση στην θεωρία. 1ο Τεστ – Ιδανικό κύκλωμα L-C

1ο ΤεστLC – Οι λύσεις

Καλή επιτυχία!