3ο Διαγώνισμα Απλή Αρμονική Ταλάντωση/Κρούση

Δημοσιεύω ένα ακόμα διαγώνισμα στην απλή αρμονική ταλάντωση που έδωσα στους μαθητές μου…

3ο Διαγώνισμα ΑΑΤ

3ο Διαγώνισμα ΑΑΤ-Λύσεις