Θεωρία & λίγες ασκήσεις στο κύκλωμα L-C

Έχοντας εμβαθύνει στο κύκλωμα L-C προτείνω να δείτε κάποιες ασκήσεις του study4exams.

Προτεινόμενες ασκήσεις 1.4 ( τις επόμενες μέρες θα ανεβάσω και τις λύσεις…)

Και μια χρήσιμη σύναψη της βασικής θεωρίας για τις ηλεκτρικές ταλαντώσεις

Βασική θεωρία κύκλωμα L-C

Αναδημοσιεύω και μια ενδιαφέρουσα δουλειά απο τον συνάδελφο κ. Δ. Μητρόπουλου με εκτενή ανάλυση

Ηλεκτρικές Ταλαντώσεις