Συμβολή Κυμάτων σε μια όμορφη εφαρμογή

Παρακάτω μπορείτε να «παίξετε» με την συμβολή 2 αρμονικών κυμάτων στην επιφάνεια ενός υγρού. Η εφαρμογή βρίσκεται στο study4exams και είναι ένας ωραίος τρόπος για να κατανοήσουμε τι ρόλο παίζει η θέση ενός υλικού σημείου του μέσου σε σχέση με τις 2 πηγές.

Παρακολουθήστε με προσοχή την εξέλιξη του φαινομένου και ειδικά την μεταβολή των επιμέρους και της συνισταμένης απομάκρυνσης από την Θέση Ισορροπίας σε συνάρτηση με τον χρόνο…

Εφαρμόστε την «Αρχή της Επαλληλίας» !