3ο Φυλλάδιο Β Λυκείου Γενικής Παιδείας – Ορμή & Κρούσεις

Δημοσιεύω το 3ο Φυλλάδιο για τους μαθητές της Β Λυκείου στο μάθημα της Γενικής Παιδείας, με την θεωρία της Ορμής και Κρούσης.

Στο Φυλλάδιο υπάρχουν και κάποιες ενδεικτικές ασκήσεις κατανόησης.

3ο Φυλλάδιο – Ορμή & Κρούσεις

Η Ορμή είναι βασική έννοια και οι κρούσεις κεφάλαιο της Γ Λυκείου! Άρα προσοχή…