Πρόχειρα Τεστ – Κύματα

Σύντομα Πρόχειρα Τεστ στα Κύματα με στόχο την εξάσκηση και την ψυχολογική χαλάρωση όσων μαθητών νιώθουν «τρόμο» για τα 3ωρα Διαγωνίσματα…Σε λίγες μέρες θα αναρτηθεί και το 1ο 3ωρο Διαγώνισμα στα Μηχανικά και Ηλεκτρομαγνητικά Κύματα!

Εξίσωση – Φάση Αρμονικού Κύματος

Συμβολή Κυμάτων

Στάσιμο Κύμα

Αρμονικό Κύμα – Συμβολή – 3ωρο