Πρόχειρα Τεστ στο Ιδανικό αέριο – Θερμοδυναμική

Μικρά πρόχειρα Τεστ στο Ιδανικό Αέριο και την Θερμοδυναμική, θα ακολουθήσουν και άλλα! 

Ιδανικό Αέριο – Κινητική Θεωρία

Ιδανικό Αέριο – Θερμοδυναμική