Εξίσωση – Φάση Αρμονικού Κύματος!

Δημοσιεύω το πρώτο μέρος πρόχειρων σημειώσεων μου για το Αρμονικό Κύμα. Στις σημειώσεις περιλαμβάνονται μια εισαγωγή στα Κύματα, η εξίσωση του Αρμονικού Κύματος και η εξίσωση της φάσης.

Εξίσωση – Φάση Αρμονικού Κύματος