Προτεινόμενες Ασκήσεις 1.2

Όσοι μαθητές έχουν ολοκληρώσει και την Ενεργειακή προσέγγιση της Απλής Αρμονικής Ταλάντωσης μπορούν να προχωρήσουν λύνοντας τις προτεινόμενες ασκήσεις του Ηλεκτρονικού βοηθήματος του Υπουργείου Παιδείας.

Τις παραθέτω εδώ

Επίσης παρακάτω μπορείτε να βρείτε ασκήσεις θεωρίας και πολλαπλής επιλογής στο ίδιο τμήμα της θεωρίας