Προτεινόμενες ασκήσεις 1.1

Σε όσους μαθητές έχουν ολοκληρώσει την Κινηματική και Δυναμική Προσέγγιση της Απλής Αρμονικής Ταλάντωσης προτείνω να λύσουν το πρώτο σετ προτεινόμενων ασκήσεων του Ηλεκτρονικού βοηθήματος του Υπουργείου Παιδείας που μπορούν να βρουν εδώ

Επίσης μπορούν παρακάτω να βρουν ασκήσεις πολλαπλής επιλογής στο ίδιο τμήμα της θεωρίας.