Ταλάντωση και Doppler

* Αναδημοσίευση απο το http://vmarousis.blogspot.com/
Ταλάντωση με χάσιμο επαφής και Doppler
Τα σώματα (1) και (2) με μάζες m1 = 1 kg καιm2=3 kg αντίστοιχα του διπλανού σχήματος είναι κολλημένα μεταξύ τους και το σώμα (1) είναι δεμένο με οριζόντιο ελατήριο σταθεράς 400 N/m, το άλλο άκρο του οποίου είναι στερεωμένο σε ακλόνητο σημείο. Το σώμα m2 φέρει πηγή ηχητικών κυμάτων συχνότητας fs=684 Hz και αμελητέας μάζας. Το σώμα m1 φέρει δέκτη ηχητικών κυμάτων. Τη χρονική στιγμή t=0 συμπιέζουμε  το ελατήριο κατά 0,1m και εκτοξεύουμε το σύστημα των δύο κολλημένων σωμάτων με οριζόντια ταχύτητα μέτρου ρίζα του 3m/s και με φορά προς τα αριστερά. Να βρείτε:
1.   το πλάτος και τη γωνιακή συχνότητα της ταλάντωσης που εκτελεί το σύστημα των δυο σωμάτων.
2.   την αρχική φάση της ταλάντωσης θεωρώντας ως θετική τη φορά της αρχικής εκτροπής και να γράψετε την εξίσωση της απομάκρυνσης με το χρόνο t.
3.   ποιες είναι οι σταθερές επαναφοράς των δυο σωμάτων

μετά από πόσο χρόνο από τη στιγμή που εκτοξεύτηκε, το………………………
Από το ylikonet.gr

Κατεβάστε την άσκηση και τη λύση από ΕΔΩ

Ταλάντωση – Στερεό

* Αναδημοσίευση από το: http://vmarousis.blogspot.com/
Απλή Αρμονική Ταλάντωση   με σύνθετη κίνηση  Στερεού
 Σώμα Σ1 μάζας m1 = 1kg ισορροπεί δεμένο στο πάνω άκρο κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k = 100 N/m το άλλο άκρο του οποίου είναι ακλόνητα στερεωμένο στο έδαφος. Ομογενής και συμπαγής κύλινδρος με μάζα  m2 = 4kg και ακτίνα R = 20cm, βρίσκεται τοποθετημένος σε πλάγιο επίπεδο με γωνία κλίσης φ = 30ο και συνδέεται μέσω αβαρούς μη εκτατού νήματος και τροχαλίας με το σώμα Σ1 και όλο το σύστημα ισορροπεί, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα.

Α. i. Να υπολογίσετε τη δύναμη που ασκεί το νήμα στον κύλινδρο στην κατάσταση ισορροπίας.

ii. Να δείξετε ότι στην κατάσταση ισορροπίας το ελατήριο έχει επιμηκυνθεί και να υπολογίσετε την επιμήκυνση που έχει υποστεί.

Β. Τη χρονική στιγμή t = 0 το νήμα κόβεται οπότε ο κύλινδρος αρχίζει να κυλίεται στο πλάγιο επίπεδο χωρίς να ολισθαίνει και ταυτόχρονα το Σ1πραγματοποιεί Α.Α.Τ.

i. Να υπολογίσετε την επιτάχυνση του άξονα του κυλίνδρου, τη γωνιακή επιτάχυνση του κυλίνδρου και το μέτρο της στατικής τριβής που δέχεται ο κύλινδρος από το πλάγιο επίπεδο.

ii. Να δείξετε ότι η κίνηση του κυλίνδρου στο πλάγιο επίπεδο γίνεται πράγματι χωρίς ολίσθηση.

Γ. Αν για την Α.Α.Τ. του Σ1 θεωρήσουμε ως θετική φορά την κατακόρυφη προς τα κάτω:…………………………………………………………………………..
Δείτε όλη την άσκηση και τη λύση από ΕΔΩ