Επαναληπτικές Πανελλήνιες 2021

Αναδημοσιεύω τα Θέματα της Φυσικής για τις Επαναληπτικές Πανελλήνιες του 2021.

Ένας σύντομος σχολιασμός για τα θέματα: Το θέμα Α ικανοποιητικό χωρίς παγίδες και ιδιαίτερες δυσκολίες. Το θέμα Β1 ήθελε αρκετές αλγεβρικές πράξεις (όπως κάθε χρόνο γίνεται με το κεφάλαιο των ρευστών στο Β Θέμα). Το θέμα Β2 είχε ενδιαφέρον ως θέμα και όχι ιδιαίτερες δυσκολίες για όσους είχαν μελετήσει Μηχανική Στερεού. Το θέμα Β3 είναι επίσης ένα κλασσικό θέμα – άσκηση ταλαντώσεων που θα μπορούσαμε να το δούμε ως θέμα Γ ή Θέμα Δ αν είχε αριθμούς. Το Θέμα Γ , ένα θέμα Ηλεκτρομαγνητισμού με διακόπτες μου ανοίγουν και κλείνουν το οποίο έχει γίνει παράδοση τα τελευταία χρόνια. Θεωρώ το θέμα εκτός της λογικής που θα έπρεπε να έχει ένα Γ Θέμα. Το θέμα Δ κλασσικό θέμα δουλεμένο από τους μαθητές.

Αναδημοσιεύω και τα θέματα των ομογενών που έχουν διαφοροποιήσεις βέβαια