Διαγώνισμα Ταλαντώσεις

Δημοσιεύω το Διαγώνισμα των Ταλαντώσεων που έδωσα στους μαθητές μου πριν από ένα μήνα.

*Οι λύσεις θα δημοσιευτούν τα Χριστούγεννα.