Οριζόντια Βολή / 1ο Φυλλάδιο

Δημοσιεύω το 1ο fylladio1-fig1Φυλλάδιο της Οριζόντιας Βολής για το μάθημα της Φυσικής Προσανατολισμού Β Λυκείου με στοιχεία θεωρίας και ασκήσεις.

1ο Φυλλάδιο – Οριζόντια Βολή