Διαγώνισμα Β Λυκείου – Καμπυλόγραμμες Κινήσεις

imagesΔημοσιεύω το φετινό μου Διαγώνισμα για την Φυσική Β Λυκείου Γενικής Παιδείας στο 1ο Κεφάλαιο της Οριζόντιας Βολής και της Κυκλικής Κίνησης. Το Διαγώνισμα είναι σε μεγάλο βαθμό βασισμένο στο περυσινό αντίστοιχο διαγώνισμα. 

Διαγώνισμα Β Λυκείου – Καμπυλόγραμμες Κινήσεις – Ομάδα Α

Διαγώνισμα Β Λυκείου – Καμπυλόγραμμες Κινήσεις – Ομάδα Β

Η ομάδα Β έχει διαφοροποιήσεις ώστε να είναι ευκολότερο για τους μαθητές της Θεωρητικής Κατεύθυνσης.