Επαναληπτικά θέματα Φυσικής Α Λυκείου

Δημοσιεύω μια συλλογή από ασκήσεις και προβλήματα από διάφορα Διαγωνίσματα Φυσικής Α Λυκείου.

Είναι ταξινομημένα σε Θέμα Β,Γ,Δ. Τα συνιστώ σε όλα τα παιδιά της Α Λυκείου που διαβάζουν Φυσική για τις εξετάσεις τους.

Βέβαια η ύλη είναι κυρίως στην μηχανική μιας και τα ηλεκτρικά κυκλώματα είναι εντός εξεταστέας ύλης σε λίγα σχολεία.

Επαναληπτικά Θέματα Μηχανικής Α Λυκείου