Πρόχειρο Τεστ – Έργο Ενέργεια Α Λυκείου

Δημοσιεύω ένα Πρόχειρο Τεστ στο κεφάλαιο της Ενέργειας της Α Λυκείου που έδωσα στους μαθητές μου. Το Τεστ προέκυψε από μια δημοσίευση που είδα στο  http://ylikonet3.blogspot.com και βρήκα πολύ καλή και συνοπτική.

Πρόχειρο Τεστ / Έργο – Ενέργεια Α Λυκείου