4ο Πρόχειρο Τεστ – Στροφορμή

Δημοσιεύω το 4ο Πρόχειρο Τεστ για τους μαθητές της Γ Λυκείου. Ένα τεστ διάρκειας 80 min πάνω στην Στροφορμή και την ΔΙατήρηση της Στροφορμής. Μια από τις σημαντικότερες έννοιες για την Μηχανική Στερεού.

Σε μια εβδομάδα θα δημοσιευτεί το 5ο και τελευταίο Πρόχειρο Τεστ στην Ενέργεια – Έργο – Ισχύ στην Στροφική Κίνηση.

4ο Πρόχειρο Τεστ – Στροφορμή/Διατήρηση Στροφορμής