Διαγώνισμα Κινηματική – Δυναμική σε μια διάσταση

Δημοσιεύω ένα εύκολο επαναληπτικό Διαγώνισμα στα δύο πρώτα Κεφάλαια της Φυσικής Α Λυκείου. 

Κινηματική – Δυναμική σε μια διάσταση