Αρμονικός Ταλαντωτής στην πράξη!

Και επειδή Φυσική δεν σημαίνει μόνο ασκήσεις, τύποι και ξανά ασκήσεις, ένα πείραμα ( έστω και εικονικό) πάντα είναι αναγκαίο. Το κατακόρυφο σύστημα ελατηρίου μάζας στην πράξη για να μπορέσουμε να δούμε τόσο τον τρόπο μεταβολής των βασικών μεγεθών με τον χρόνο, αλλά και τον ρόλο της σταθεράς ελατηρίου, της μάζας και άλλων μεγεθών!

προσομοίωση αατ