Για υποψήφιους Φυσικούς!

Μια παρουσίαση με στοιχεία για τα Τμήματα Φυσικής στην Ελλάδα για τους μαθητές που θα δηλώσουν τα μηχανογραφικά τους Δελτία τις επόμενες εβδομάδες

Παρουσίαση