5ο Διαγώνισμα Γ Λυκείου / Ηλεκτρομαγνητισμός

Δημοσιεύω με μια μικρή καθυστέρηση το Διαγώνισμα που δώσαμε στους μαθητές μας στο κεφάλαιο του Ηλεκτρομαγνητισμού και των Ηλεκτρομαγνητικών Κυμάτων.

**Έχει αξιοποιηθεί και υλικό συναδέλφων

2ο Διαγώνισμα Α Λυκείου / Δυναμική

Δημοσιεύω το Διαγώνισμα που δώσαμε στους μαθητές μας στο Φροντιστήρι Επιστημών. Το διαγώνισμα περιλαμβάνει την ελεύθερη πτώση και την δυναμική υλικού σημείου στο επίπεδο.

Έχει αξιοποιηθεί και η Τράπεζα Θεμάτων του ΙΕΠ