2ο Φυλλάδιο – Κυκλική Κίνηση

Ύστερα από αρκετά χρόνια, έγιναν διορθώσεις και στο 2ο Φυλλάδιο για το μάθημα της Φυσικής Προσανατολισμού της Β Λυκείου.

Στο Φυλλάδιο περιλαμβάνονται στοιχεία θεωρίας και συλλογή ασκήσεων πάνω στη Κυκλική Κίνηση.