Σετ Ασκήσεων 2018-2019

Παρακάτω τα Σετ Ασκήσεων που δίνονται στους μαθητές για το σχολικό έτος 2018 – 2019.

*Πολλά από τα θέματα είναι από την συλλογή του study4exams.gr εκεί υπάρχουν και λύσεις.

Παρακάτω τα Σετ  του 2017-2018. Θα αφαιρεθούν όταν δημοσιοποιηθούν όλα τα φετινά σετ.

1ο Σετ Ασκήσεων-Απλή Αρμονική Ταλάντωση/Κρούσεις

2ο Σετ Ασκήσεων / Φθίνουσες-Εξαναγκασμένες- Σύνθεση

3ο Σετ Ασκήσεων/Αρμονικό Κύμα

4ο Σετ Ασκήσεων/Επαλληλία Κυμάτων

5o Σετ Ασκήσεων/Φαινόμενο Doppler

6ο Σετ Ασκήσεων/Μηχανική Στερεού Σώματος

7ο Σετ Ασκήσεων/Μηχανική Ρευστών