Ωχ Πανελλήνιες !

Ένας καλός βαθμός στις Πανελλήνιες εξετάσεις, είναι αποτέλεσμα καλής κατανόησης της ύλης…Όχι «παπαγαλία» και όχι άγχος η δική μου συμβουλή!

Η Λογική εφαρμογή των Νόμων της Φυσικής επιλύει κάθε πρόβλημα που θα μας τεθεί!

Δεν υπάρχει κάποια άλλη «μυστηριακή» Φυσική για να λύσουμε τα προβλήματα των Πανελληνίων, όλα τα μάθαμε στην τάξη!

Η επανάληψη μας πρέπει να έχει και τους ακόλουθους στόχους

  1. Να θυμηθούμε την βασική θεωρία των Κεφαλαίων της ύλης μας, διαβάζοντας και από το σχολικό βιβλίο
  2. Να θυμηθούμε μεθοδολογία Ασκήσεων ανά κεφάλαιο
  3. Να συνδυάσουμε γνώσεις σε όλο το εύρος της ύλης
  4. Να λύσουμε 3ωρα διαγωνίσματα
  5. Να λύσουμε παλαιά θέματα Πανελληνίων & ΟΕΦΕ
  6. Να ελέγξουμε το άγχος μας!

Λύνουμε θέματα Παλαιότερων ετών!

Για μια πρώτη προσέγγιση είναι αναγκαίο να δούμε «τι παίζει» με τα θέματα Φυσικής σε παλαιότερες χρονιές Πανελληνίων Εξετάσεων. Για μια πλήρη εικόνα επισκεφτείτε το αρχείο του Υπουργείου Παιδείας ή εδώ

Λύνουμε σε δεύτερη φάση προτεινόμενα θέματα της Ο.Ε.Φ.Ε.

Αναλυτικά τα θέματα και οι λύσεις τους στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας

Δουλεύουμε το Επαναληπτικό Υλικό του Study4exams

Μπορείτε να το βρείτε εδώ, περιλαμβάνει ερωτήσεις θέματος Α και Β και προβλήματα θέματος Γ και Δ σε όλη την  ύλη χωρισμένο σε κάθε κεφάλαιο.

Λύνουμε προτεινόμενα Διαγωνίσματα όπως τα παρακάτω:

Προτεινόμενα Διαγωνίσματα

Ένα τυπολόγιο ποτέ δεν έβλαψε κανένα – χρήσιμο εργαλείο επανάληψης

Τυπολόγιο Γ Λυκείου