Συμβολή Κυμάτων σε μια όμορφη εφαρμογή

Παρακάτω μπορείτε να «παίξετε» με την συμβολή 2 αρμονικών κυμάτων στην επιφάνεια ενός υγρού. Η εφαρμογή βρίσκεται στο study4exams και είναι ένας ωραίος τρόπος για να κατανοήσουμε τι ρόλο παίζει η θέση ενός υλικού σημείου του μέσου σε σχέση με τις 2 πηγές.

Παρακολουθήστε με προσοχή την εξέλιξη του φαινομένου και ειδικά την μεταβολή των επιμέρους και της συνισταμένης απομάκρυνσης από την Θέση Ισορροπίας σε συνάρτηση με τον χρόνο…

Εφαρμόστε την «Αρχή της Επαλληλίας» !

Ηλεκτρική Ταλάντωση – Προσομοίωση!

Μια όμορφη προσομοίωση του κυκλώματος L-C στην οποία μπορείτε να δείτε την μεταβολή του φορτίου του πυκνωτή και του ρεύματος του κυκλώματος σε συνάρτηση με τον χρόνο. Όπως επίσης και την ενεργειακή μελέτη. Η προσομοίωση είναι αναδημοσιευμένη από την ιστοσελίδα του συναδέλφου http://www.seilias.gr

Στο τέλος της προσομοίωσης μπορείτε να δείτε τις βασικές γνώσεις για το κύκλωμα L-C όπως τις έχουμε παρουσιάσει στην τάξη!

Αναπαράσταση περιστρεφόμενου Διανύσματος

Ένα καταπληκτικό εργαλείο για την απλή αρμονική ταλάντωση, για δείτε μια όμορφη προσομοίωση…

Βρείτε περισσότερα βίντεο σαν αυτό στο Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες

Προσομοίωση Συμβολής Κυμάτων

Αυτό το πρόγραμμα δείχνει τη συμβολή δύο κυκλικών ή σφαιρικών κυμάτων (για παράδειγμα, στην επιφάνεια του νερού, ή ηχητικά κύματα). Τα κύματα εκπέμπονται από δύο πηγές που πάλλονται σε φάση. Στη συμβολή των κυμάτων εφαρμόζεται η αρχή της επαλληλίας (υπέρθεσης): προστίθενται αλγεβρικά οι μετατοπίσεις (λαμβάνονται υπ’οψιν τα πρόσημα)

Παράλληλα με αυτό το «εικονικό» πείραμα δείτε και τις εξισώσεις της Συμβολής Κυμάτων εδώ

Διαδραστική Εφαρμογή – Διάδοση Αρμονικού Κύματος

Και αφού μπήκαμε στα κύματα, ας τα δούμε και στην πράξη. Παρακάτω μια διαδραστική εφαρμογή από το study4exams που δείχνει με τον καλύτερο τρόπο τις έννοιες του τρέχοντος κύματος.

«Παίζοντας» με το Κύκλωμα L-C

Αυτή η προσομοίωση αφορά ένα κύκλωμα L-C ,αποτελούμενο από έναν πυκνωτή (στο κέντρο) και ένα πηνίο (δηλαδή ένα πηνίο,στα δεξιά). Μόλις πατήσετε το κουμπί «reset», θα φορτιστεί ο πυκνωτής, από την μπαταρία στα αριστερά του κυκλώματος. Αφού κάνετε κλικ στο κουμπί «Start» με το ποντίκι, ο διακόπτης θα τεθεί σε άλλη θέση του, έτσι ώστε η ταλάντωση να ξεκινήσει.  Συνέχεια

Αρμονικός Ταλαντωτής στην πράξη!

Και επειδή Φυσική δεν σημαίνει μόνο ασκήσεις, τύποι και ξανά ασκήσεις, ένα πείραμα ( έστω και εικονικό) πάντα είναι αναγκαίο. Το κατακόρυφο σύστημα ελατηρίου μάζας στην πράξη για να μπορέσουμε να δούμε τόσο τον τρόπο μεταβολής των βασικών μεγεθών με τον χρόνο, αλλά και τον ρόλο της σταθεράς ελατηρίου, της μάζας και άλλων μεγεθών!

προσομοίωση αατ