Πανελλήνιος Διαγωνισμός

 

οι Πανελλήνιοι Διαγωνισμοί ΦΥΣΙΚΗΣ Λυκείου 

Οι Πανελλήνιοι Διαγωνισμοί Φυσικής «Αριστοτέλης» 2018 για μαθητές Λυκείου και Γυμνασίου θα διενεργηθούν το Σάββατο 10/03/2018 σε εξεταστικά κέντρα σε όλη τη χώρα που θα ανακοινωθούν. Η β’ φάση του Διαγωνισμού για τους μαθητές της Γ’ Λυκείου θα διενεργηθεί το Σάββατο 14/04/2018 στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

 

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής «Αριστοτέλης» 2018

10 Μαρτίου 2018

ια τους μαθητές Α, B’ και Γ‘ Λυκείου)

14 Απριλίου 2018

ια τους μαθητές Γ‘ Λυκείου, β΄φάση)

 

Εγκύκλιος       Αιγίδα

Θεματικές Ενότητες Διαγωνισμού

Παράταση Δηλώσεων Συμμετοχής

 

Εξεταστικά Κέντρα Διαγωνισμού 2018

 

Θέματα Α’ Λυκείου

Θέματα B‘ Λυκείου

Θέματα Γα’ Λυκείου

Συνοδευτικό Θεμάτων

 

 

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής «Αριστοτέλης» 2017

16 Φεβρουαρίου 2017 (ανάρτηση ενδεικτικών

   θεμάτων με τις λύσεις τους)

11 Μαρτίου 2017

ια τους μαθητές Α, B’ και Γ‘ Λυκείου)

22 Απριλίου 2017

ια τους μαθητές Γ‘ Λυκείου, β΄φάση)

ΑνακοίνωσηΕγκύκλιοςΑιγίδα Υπουργείου Παιδείας

Ανακοίνωση για την Ολυμπιάδα Φυσικής 2017

Ενδεικτικά Θέματα Λυκείου 2017

Θεματικές Ενότητες Διαγωνισμού

Εξεταστικά Κέντρα Διαγωνισμού 2017

Ευχαριστίες – Βεβαιώσεις

Θέματα/Λύσεις Α’ Λυκείου

Θέματα/Λύσεις B‘ Λυκείου

Θέματα/Λύσεις Γα’ Λυκείου

Θέματα/Λύσεις Γβ’ Λυκείου

Διεξαγωγή β’ φάσης Γ’ Λυκείου (Γβ΄)

 

Πρωτεύσαντες Α’, Β’, Γα’, Γβ’ Λυκείου

 

Συγκρότηση Ολυμπιακής Ομάδας 2017

 

Διακρίσεις Ελλήνων Μαθητών στην Ολυμπιάδα 2017

 

(και) Πραγματικός Πειραματισμός (β’ φάση, Γ’ Λυκείου)

                                   

 

Φόρμες Βραβείων:

ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

ΕΥΦΗΜΟΣ ΜΝΕΙΑ

ΕΠΑΙΝΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για να είναι έγκυρα τα Βραβεία πρέπει να έχουν την υπογραφή του/της Λυκειάρχη και τη σφραγίδα του Σχολείου.

 

 

 

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής «Αριστοτέλης» 2016

09 Απριλίου 2016

ια τους μαθητές Α, B’ και Γ‘ Λυκείου)

07 Μαΐου 2016

ια τους μαθητές Γ‘ Λυκείου, β΄φάση)

Ανακοίνωση   Εγκύκλιος  Απόφαση για Ολυμπιάδα

Θέματα/Λύσεις Α’ Λυκείου

Θέματα/Λύσεις B‘ Λυκείου

Θέματα/Λύσεις Γα’ Λυκείου

Θέματα/Λύσεις Γβ’ Λυκείου

Ολοκλήρωση και της β’ φάσης της Γ’ Λυκείου

 

Πρωτεύσαντες Α’, Β’, Γα’, Γβ‘ Λυκείου

 

Απολογισμός – Διαπιστώσεις, Προτάσεις   

Συντελεστές 2016

 

Φόρμες Βραβείων:

ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

ΕΥΦΗΜΟΣ ΜΝΕΙΑ

ΕΠΑΙΝΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για να είναι έγκυρα τα Βραβεία πρέπει να έχουν την υπογραφή του Διευθυντή και τη σφραγίδα του Σχολείου.

 

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής 2015

07 Μαρτίου 2015

ια τους μαθητές Α, B’ και Γ‘ Λυκείου)

18 Απριλίου 2015

ια τους μαθητές Γ‘ Λυκείου, β΄φάση)

 

Προκήρυξη/Επισημάνσεις   Εγκύκλιος/Οδηγίες

 

Βράβευση για τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό 2014

και για τη Διεθνή Ολυμπιάδα Φυσικής 2014:

      Αθήνα,17 Ιανουαρίου 2015   Πρόγραμμα

      Θεσσαλονίκη, 1 Φεβ/ρίου 2015  Πρόγραμμα

   Θέματα/Λύσεις Α’ Λυκείου

   Θέματα/Λύσεις B‘ Λυκείου

   Θέματα/Λύσεις Γα’ Λυκείου

Θέματα/Λύσεις Γβ’ Λυκείου

   Ανακοίνωση / Ευχαριστίες

Πρωτεύσαντες A’, B’, Γα’, Γβ’ Λυκείου

Ενημέρωση για την Ελληνική Συμμετοχή

                στην Ολυμπιάδα Φυσικής

Συντελεστές 2015

 

 

 

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής 2014

29 Μαρτίου 2014

ια τους μαθητές Α, B’ και Γ‘ Λυκείου)

26 Απριλίου 2014

ια τους μαθητές Γ‘ Λυκείου, β΄φάση)

Προκήρυξη Εγκύκλιος

Βράβευση Πανελληνίου Διαγωνισμού 2013

       και Διεθνούς Ολυμπιάδας Φυσικής 2013

 

Ανακοίνωση

   Θέματα/Λύσεις Α’ Λυκείου

   Θέματα/Λύσεις B‘ Λυκείου

   Θέματα/Λύσεις Γα’ Λυκείου

   Θέματα/Λύσεις Γβ’ Λυκείου

 

Πρωτεύσαντες Α’, Β’, Γα’ και Γβ’ Λυκείου

ΑπολογισμόςΣυντελεστές 2014

Βραβεύσεις

 

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής 2013

09 Μαρτίου 2013

ια τους μαθητές Α, B’ και Γ‘ Λυκείου)

13 Απριλίου 2013

ια τους μαθητές Γ‘ Λυκείου, β΄φάση)

ΠροκήρυξηΕγκύκλιοςΟδηγίες

Βραβεύσεις Πανελληνίου Διαγωνισμού 2012

       και Διεθνούς Ολυμπιάδας Φυσικής 2012

 

   Θέματα/Λύσεις Α’ Λυκείου

   Θέματα/Λύσεις B‘ Λυκείου

   Θέματα/Λύσεις Γα’ Λυκείου

Θέματα/Λύσεις Γβ’ Λυκείου

   Φύλλο Απαντήσεων Συμπληρωμένο

 

 Πρωτεύσαντες Α’, Β’, Γα’ και Γβ’ Λυκείου

ΑπολογισμόςΣυντελεστές 2013

 

 

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής 2012

10 Μαρτίου 2012

ια τους μαθητές Α, B’ και Γ‘ Λυκείου)

21 Απριλίου 2012

ια τους μαθητές Γ‘ Λυκείου, β΄φάση)

ΠροκήρυξηΕγκύκλιος

 

   Ενημέρωση

Θέματα/Λύσεις Α’ Λυκείου

   Θέματα/Λύσεις Β’ Λυκείου

   Θέματα/Λύσεις Γα’ Λυκείου

   Θέματα/Λύσεις Γβ’ Λυκείου

   Φύλλο Απαντήσεων Συμπληρωμένο

Πρωτεύσαντες Α’, Β’, Γα’ και Γβ’ Λυκείου

Βράβευση Πανελληνίου Διαγωνισμού 2011

       και Διεθνούς Ολυμπιάδας Φυσικής 2011

ΑπολογισμόςΣυντελεστές 2012

 

 

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής 2011

12 Μαρτίου 2011

ια τους μαθητές Α, B’ και Γ‘ Λυκείου)

09 Απριλίου 2011

ια τους μαθητές Γ‘ Λυκείου, β΄φάση)

Προκήρυξη Εγκύκλιος 

Θέματα/Λύσεις Α’ Λυκείου

   Θέματα/Λύσεις Β’ Λυκείου

   Θέματα/Λύσεις Γα’ Λυκείου

Θέματα/Λύσεις Γβ’ Λυκείου

   Φύλλο Απαντήσεων Συμπληρωμένο

Πρωτεύσαντες Α’, B’, Γα’ και Γβ’ Λυκείου

ΑπολογισμόςΣυντελεστές

 

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής 2010

06 Μαρτίου 2010

ια τους μαθητές Α, B’ και Γ‘ Λυκείου)

10 Απριλίου 2010

ια τους μαθητές Γ‘ Λυκείου, β΄φάση)

ΠροκήρυξηΕγκύκλιος

Θέματα/Λύσεις Α’ Λυκείου

   Θέματα/Λύσεις Β’ Λυκείου

   Θέματα/Λύσεις Γα’ Λυκείου,

    Βίντεο Πειραματικού Θέματος

Θέματα/Λύσεις Γβ’ Λυκείου,

   Φύλλο Απαντήσεων Συμπληρωμένο

Πρωτεύσαντες Α’, Β’, Γα’, Γβ’ Λυκείου

   Απολογισμός, Συντελεστές

   Βράβευση Διακριθέντων Μαθητών

          

  

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής 2009

14 Μαρτίου 2009

ια τους μαθητές Α, B’ και Γ‘ Λυκείου)

25 Απριλίου 2009

ια τους μαθητές Γ‘ Λυκείου, β΄φάση)

   Προκήρυξη

   Υποτροφίες

   Θέματα/Λύσεις Α’ Λυκείου

   Θέματα/Λύσεις Β’ Λυκείου

   Θέματα/Λύσεις Γα’ ΛυκείουΠροσομοίωση 3.

   Θέματα/Λύσεις Γβ’ Λυκείου

   Φύλλο Απαντήσεων Συμπληρωμένο

   Πρωτεύσαντες Α’, Β’, Γα’, Γβ’ Λυκείου

   ΑπολογισμόςΑνακοίνωση για την IPhO 2009

   Βράβευση Διακριθέντων Μαθητών

  

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής 2008

22 Μαρτίου 2008

ια τους μαθητές Α, B’ και Γ‘ Λυκείου)

03 Μαΐου 2008

ια τους μαθητές Γ‘ Λυκείου, β΄φάση)

   Προκήρυξη

   Θέματα/Λύσεις Α’ ΛυκείουΠροσομοίωση 3.Α

   Θέματα/Λύσεις Β’ Λυκείου

   Θέματα/Λύσεις Γα‘ ΛυκείουΠροσομοίωση 1.Δ

   Θέματα/Λύσεις Γβ‘ ΛυκείουΠροσομοίωση 3.

   Πρωτεύσαντες Α’, Β’, Γα’, Γβ’ Λυκείου

   Απολογισμός – Σχόλια

 

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής 2007

21 Απριλίου 2007

ια τους μαθητές Α, B’ και Γ‘ Λυκείου)

Προκήρυξη

 Απολογισμός –

     – Πρωτεύσαντες Α’, Β’, Γ’ Λυκείου

Θέματα/Λύσεις Α’ Λυκείου

   Θέματα/Λύσεις Β’ Λυκείου

   Θέματα/Λύσεις Γ’ Λυκείου

  

 

   
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής 2006

18 Μαρτίου 2006

ια τους μαθητές Α, B’ και Γ‘ Λυκείου)

   Προκήρυξη

   Απολογισμός

   Θέματα/Λύσεις Α’ Λυκείου

   Θέματα/Λύσεις Β’ Λυκείου

   Θέματα/Λύσεις Γ’ Λυκείου

 

 

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής 2005 
19 Μαρτίου 2005

ια τους μαθητές Α, B’ και Γ‘ Λυκείου) 
   Προκήρυξη

   Απολογισμός

   Θέματα/Λύσεις Α’ Λυκείου

   Θέματα/Λύσεις Β’ Λυκείου

   Θέματα/Λύσεις Γ’ Λυκείου

  

 

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής 200424 Απριλίου 2004

(για τους μαθητές Α’, B’ και Γ’ Λυκείου)
   Προκήρυξη

   Απολογισμός

   Θέματα/Λύσεις Α’ Λυκείου

   Θέματα/Λύσεις Β’ Λυκείου

   Θέματα/Λύσεις Γ’ Λυκείου

  

 

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής 2003 
15 Μαρτίου 2003

(για τους μαθητές Β΄ και Γ΄ Λυκείου)
   Προκήρυξη

   Απολογισμός

   Θέματα/Λύσεις Β’ Λυκείου

   Θέματα/Λύσεις Γ’ Λυκείου

  

 

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής 2002 
29 Απριλίου 2002

(για τους μαθητές Β΄ και Γ΄ Λυκείου)
   Προκήρυξη

   Απολογισμός

   Θέματα/Λύσεις Β’ Λυκείου

   Θέματα/Λύσεις Γ’ Λυκείου

    

 

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής 2001 
07 Απριλίου 2001

(για τους μαθητές Β΄ και Γ΄ Λυκείου)
   Προκήρυξη

   Απολογισμός

   Θέματα/Λύσεις Β’ Λυκείου

   Θέματα/Λύσεις Γ’ Λυκείου

  

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s