Επιλογές Υoutube

Πειράματα, προσομοιώσεις κλπ χρήσιμα για την κατανόηση εννοιών της Φυσικής στο Λύκειο.

Πειραματική διάταξη συντονισμού

Διακροτήματα ήχου από διαπασών

Τρέχων Αρμονικό Κύμα – παρουσίαση

 

Advertisements