Ταυτοτητα

Η διδασκαλία της Φυσικής σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου μπορεί να γίνει μια πραγματική περιπέτεια. Μια περιπέτεια που διδάσκει και εμάς τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς.

Βιώνοντας την εκπαίδευση σαν μια βασική δράση της ζωής μου με τρομερή αξία και νόημα θα ήθελα να κάνω αυτό το blog χώρο επικοινωνίας με τους μαθητές μου.

Το διαδίκτυο μπορεί και πρέπει να γίνει ο δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ μας, χώρος ανταλλαγής πρακτικών απόψεων, θεμάτων για την διδασκαλία της Φυσικής στο Γυμνάσιο και το Λύκειο, αλλά και χώρος συνάντησης μαθητών και δασκάλων.

Ταυτόχρονα σε αυτό το ιστολόγιο θα δημοσιεύω και θα αναδημοσιεύω ασκήσεις, διαγωνίσματα, εκπαιδευτικό υλικό και ενδιαφέροντα άρθρα για την Φυσική και γενικά για τις Θετικές Επιστήμες και την Εκπαίδευση.

Η πρώτη απόπειρα έγινε με το http://perifysikhs.blogspot.com το 2008.

Το «Περι-Φυσικής» Ορμώμενος κατάφερε μέσα στο πρώτο χρόνο λειτουργίας να δεχτεί 85000 επισκέψεις τόσο από μαθητές, όσο και από συναδέλφους.